Priporočljiva velikost zaslonskega podroćja za ogled strani je 1024x768.